این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 

پوستر کنفرانس
 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 2 - انواع روش های ارائه مقاله در کنفرانس

در این کنفرانس، مقالات به صورت پژوهشی، مروری، مطالعات موردی، ارائه تجارب و طرح های تحقیقاتی قابل ارسال بوده و در نهایت به دو شکل سخنرانی و پوستر پذیرفته و ارائه خواهند شد. برای مشاهده جزییات بیشتر، ادامه مطلب را ملاحظه فرمایید.


انواع روش های ارائه مقاله در کنفرانس

در این کنفرانس، مقالات به صورت پژوهشی، مروری، مطالعات موردی، ارائه تجارب و طرحهای تحقیقاتی قابل ارسال بوده و در فرآیند داوری قرار می گیرند. این مقالات در صورت تایید کمیته علمی، به دو شکل سخنرانی و پوستر پذیرش خواهند شد:  

1- سخنرانی: شامل مقالاتی است که توسط کمیته علمی کنفرانس، به لحاظ ساختار، محتوا، روش ها، نوآوری و غیره حائز رتبه برتر میشوند. در گواهی صادر شده برای این نویسندگان، نوع پذیرش مقاله به صورت «سخنرانی» درج خواهد شد.

2- پوستر: شامل مقالاتی است که توسط کمیته علمی کنفرانس، پذیرفته و نوع  ارائه آن به شکل «پوستر» می باشد.در گواهی صادر شده برای این نویسندگان، نوع پذیرش مقاله به صورت «پوستر» درج خواهد شد. پوسترها باید طبق فرمتی که بعدا در سایت کنفرانس قرار داده می شود، توسط نویسندگان آن مقاله تهیه و پس از ارسال به دبیرخانه، در روز برگزاری کنفرانس در محل سالن های جنبی برای شرکت کنندگان به نمایش در خواهند آمد. 

توجه مهم: «پذیرش سخنرانی» لزوما به معنای ارائه شفاهی مقالات در روز کنفرانس نیست، زیرا به علت ظرفیت محدود کنفرانس و نظر کمیته محترم علمی، فقط تعدادی از نویسندگان برای ارائه مقالات خود در روز کنفرانس انتخاب می شوند. لازم به ذکر است گواهی نویسندگانی که مقالاتشان بصورت سخنرانی پذیرفته شده، اما جزء سخنرانان روز کنفرانس نباشند، تفاوتی با گواهی سخنرانان روز کنفرانس نخواهد داشت. ضمنا در گواهینامه ها عنوان حضوری و یا غیرحضوری درج نخواهد شد.


بازگشت1395/09/23