اطلاعات حساب (کلیک کنید) 

پوستر کنفرانس
 
 در کانال تلگرام کنفرانس عضو شوید 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 6 - عضویت 413 نفر از اساتید کشور در کمیته علمی کنفرانس

تاکنون 413 نفر از اساتید دانشگاه های کشور به عضویت کمیته علمی کنفرانس پیوستند. (مشاهده در بخش ساختار سازمانی کنفرانس)

تاکنون 413 نفر از اساتید دانشگاه های کشور به عضویت کمیته علمی کنفرانس پیوستند. بازگشت1395/09/23