این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 

پوستر کنفرانس
 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 6 - درج خبر برگزاری کنفرانس در وبسایت دانشگاه امام صادق (ع)

جهت مشاهده خبر برگزاری کنفرانس در وبسایت دانشگاه امام صادق (ع) ادامه مطلب را ملاحظه فرمایید.

خبر برگزاری کنفرانس در وبسایت دانشگاه امام صادق (ع) درج گردیدبازگشت1395/11/01