این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 

پوستر کنفرانس
 
صفحه اصلی > علوم تربیتی
.: علوم تربیتی

 علوم تربیتی 
فلسفه تعلیم و تربیت -  برنامه ریزی درسی -  تعلیم و تربیت اسلامی -  برنامه ریزی آموزشی -  آموزش در پرورش ابتدایی -   آموزش پیش دبستانی -  تکنولوژی آموزشی -  برنامه ریزی درسی -  تحقیقات آموزشی -  مدیریت آموزشی -  آموزش الکترونیک -  اخلاق اسلامی -  تعلیم و تربیت در اسلام-  روانشناسی تربیتی - مهارت های کاربردی غلبه بر استرس-مهارت های برقراری ارتباط موثر -  زندگی هدفمند و تغییر در نوع نگاه - مهارت های کاربردی مدیریت زمان -  ارتباط موثر با رویکرد روابط والد و کودک -  بررسی آسيب های كودكان كار و خيابان -  عوامل موثر بر پذیرش شایعه -  شایعه و انظباط اجتماعی -  آسیب شناسی شایعه در ایران -  راهکارهای مقابله با شایعه در ایران -  سایر مباحث مرتبط.