این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 

پوستر کنفرانس
 
صفحه اصلی > ارتباطات
.: ارتباطات

 

علوم ارتباطات 
ارتباطات و فناوری اطلاعات -  فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت -  وب و نرم افزارهای کاربردی -  شبکه با سیم و بی سیم -  سیستم های اطلاعاتی -  آموزش الکترونیک -  تجارت الکترونیک -  امنیت در فناوری اطلاعات -  هوش مصنوعی -  مخابرات و ارتباطات -  سخت افزار -  موبایل -  کارگروه آموزش و اطلاع رسانی -   کارگروه کارآفرینی و توسعه کسب و کار -  شبکه های کامپیوتری، انتقال تکنولوژی و محتوای الکترونیک -  آسیب‌شناسی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر آموزش‌های شهروندی -  سایر مباحث مرتبط.

 

ارتباطات: رسانه و آموزش های شهروندی
نقش رسانه های نوظهور در فرهنگ زندگی امروز -  کنکاش نظری و مفهومی رسانه، ارتباطات و آموزش‌های شهروندی - مقایسه حقوق شهروندی در بافت اجتماعی و زمینه های فرهنگی نظام‌های سیاسی اجتماعی مختلف -  مقایسه تحول رسانه و ارتباطات در ایران با کشورهای مختلف -  ارتباطات: رسانه و نقش آن در توسعه اقتصادی -  ارتباطات: رسانه و آموزش‌ حقوق مدنی، اجتماعی یا سیاسی شهروندی -  ارتباطات: رسانه و آموزش‌ وظایف و تعهدات شهروندی، آموزش‌ مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، آموزش حفاظت محیط زیست توسط شهروندان، آموزش نظارت همگانی و آموزش اخلاق شهروندی -  رسانه، جهانی شدن و آموزش‌های شهروندی -  سایر مباحث مرتبط.

 

آینده پژوهی ایران با رویکرد ارتباطات و فناوری اطلاعات

آینده پژوهی فرهنگ و ارزشها در فضای مجازی -  آینده پژوهی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور -  آینده پژوهی فناوریهای وب -  آینده پژوهی شبکه های اجتماعی در ایران -  آینده پژوهی سیستم های هوشمند در ایران -  آینده پژوهی سامانه های چند رسانه ای در ایران -  آینده پژوهی فناوری های ارتباطی و سامانه های همراه در ایران -  آینده پژوهی نوآوری در فناوری های آینده-  سایر مباحث مرتبط.