این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 

پوستر کنفرانس
 
صفحه اصلی > روانشناسی
.: روانشناسی

علوم روانشناسی 
روانشناسی بالینی -  روانشناسی عمومی -  روانشناسی تربیتی -  روانشناسی شخصیت -  روانشناسی اسلامی -  روانشناسی اجتماعی -  خانواده درمانی -  روانشناسی صنعتی و سازمانی -  روانشناسی کودک و نوجوان -  روانشناسی صنعتی -  روانشناسی و دانشجو -  سنجش و اندازه گیری -  روانشناسی سلامت -  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی -  مشاوره -  علوم اعصاب -  روان پرستاری -  روانپزشکی -  پرستاری -  اختلالات روانی -  روان درمانی -  سایر مباحث مرتبط.

 

روانشناسی و فرهنگ زندگی 
روانشناسی و چالش های زندگی -  اعتیاد و فرهنگ زندگی -  نقش فشارهای روانی در زندگی امروز -  روانشناسی و معنویت -  نقش باورهای معنوی در بهبود اختلالات جسمانی و روانشناختی -  روانشناسی و سبک زندگی -  رژیم غذایی مبتنی بر سلامت -  روانشناسی و مهارتهای زندگی -  رویکردهای درمانی نوین در روانشناسی -  اختلالات روانپزشکی و روانشناختی کودکان و نوجوانان -  روانشناسی و دوره های مهم رشدی -  نوجوانان و بحران هویت -  سالمندی و امید به زندگی -  روانشناسی و کار - روانشناسی و جامعه سالم -  روانشناسی و حقوق انسانی -  روانشناسی: حمایت اجتماعی و جامعه سالم-  سایر مباحث مرتبط.

 

چالش های روانشناختی و تربیتی نظام های آموزشی عصر حاضر
چالش هاي بهره گيري از فنوري نوين در آموزش -   برنامه ريزي درسي و مديريت آموزشي در عصر حاضر -  تربيت ديني در عصر حاضر -  جهاني شدن و نظام هاي آموزشي -  رويكردهاي جديد فلسفي در آموزش عصر حاضر -  آموزش متناسب با بازار كار -  روانشناسي شناختي و آموزش در عصر حاضر -  ارتباط تربيت بدني با آموزش در عصر حاضر -  ارزيابي روانشناختي عناصر آموزشي -  ديدگاه هاي نوين روانشناسي يادگيري در عصر حاضر-  سایر مباحث مرتبط.

 

علوم تربیتی 
فلسفه تعلیم و تربیت -  برنامه ریزی درسی -  تعلیم و تربیت اسلامی -  برنامه ریزی آموزشی -  آموزش در پرورش ابتدایی -   آموزش پیش دبستانی -  تکنولوژی آموزشی -  برنامه ریزی درسی -   تحقیقات آموزشی -  مدیریت آموزشی -  آموزش الکترونیک -  اخلاق اسلامی -  تعلیم و تربیت در اسلام-  روانشناسی تربیتی -  مهارت های کاربردی غلبه بر استرس -  مهارت های برقراری ارتباط موثر - زندگی هدفمند و تغییر در نوع نگاه -  مهارت های کاربردی مدیریت زمان -  ارتباط موثر با رویکرد روابط والد و کودک -  بررسی آسيب های كودكان كار و خيابان -  عوامل موثر بر پذیرش شایعه -  شایعه و انظباط اجتماعی -  آسیب شناسی شایعه در ایران -  راهکارهای مقابله با شایعه در ایران-  سایر مباحث مرتبط.